VÚC: Trenčiansky
okres: Partizánske

Geomorfologická príslušnosť: Hornonitrianska kotlina

Povodie: Nitra

Nadmorská výška stredu: 185 m n.m.

Najstaršia pís. zmienka: 1183

Počet obyvateľov:
4260 (31.6.2007)

Počet obýv. domov:
(05/2007)

Národnosť (SODB`01):
slovenská 98,82 %
česká 0,42 %

Náboženstvo (SODB`01):
rím. katolícke 90,04 %
evanjelické 1,88 %

ostatné/nezistené 4,64 %

Turistické zaujímavosti:
renesančný kaštieľ (15. stor.), kostol sv. Martina (1766), kaplnka Piety (Červená kaplnka), Pohrebná kaplnka rod. K. Schmitta (1886), pol. 18. stor.), neskorobarok. kaštieľ (1776), neskorobarok. socha sv. FLoriána (1768)

Obec Bošany
Bošany SNP 112, 956 18
tel.: 038/542 72 25
fax.: 038/542 72 97


e-mail: oubosany@stonline.sk
http://www.bosany.sk
Bošany
48°34'60N 18°16'60E
Zoznam bodov:
1. Obecný úrad
2. kaštieľ, sv. Florián
3. park
4. kostol, poliklinika
5. na moste
6. štadión
7. Dom kultúry, interiér
8. Dom sv. Kataríny, ZUŠ
9. križovatka pri sv. Antonovi
10. Základná škola
11. Malé Bošany
12. cintorín
13. celkový pohľad
14. železničná stanica
15. Baštín